Previous Next

Održavanje čistoće podrazumijeva :

 

  • Sakupljanje, odlaganje i deponovanje komunalnog otpada i drugog prirodnog i vještačkog otpada
  • Čišćenje i pranje javnih površina
  • Sakupljanje leševa uginulih životinja sa javnih površina i njihovo zbrinjavanje
  • Uklanjanje havarisanih i napuštenih vozila sa javnih površina

Ukupna površina metlanja i čišćenja 285.792 m2
Površina za pročišćavanja 582.987m2

Čišćenje i metlanje javnih površina - ručno i mašinsko (285.792 m2)

Ovi poslovi obuhvataju ručno čišćenje (metlanje) javnih površina (saobraćajnica, pješačkih staza, trotoara (oko stambenih zgrada) i sl. Mašinskim čišćenjem (usisavanjem) obuhvaćeno je čišćenje saobraćajnica sa dva specijalna vozila čistilice na površinama gdje se ovaj posao može obavljati a da se ne ugrožava bezbjednost i protočnost saobraćaja. U kombinaciji angažovanja specijalnih vozila i ručnog metlanja i čišćenja na saobraćajnicama i parking prostorima duž saobraćajnica, ova djelatnost se obavlja na kvalitetan način.

Pročišćavanje javnih površina

Obuhvata sakupljanje otpada sa javnih površina duž saobraćajnica, pješačkih staza, trotoara. Redovno pražnjenje postavljanih kanti i korpica za otpatke i njihovo pražnjenje u posude za odlaganje otpada. Analitika obračunske vrijednosti iskazana u broju dana po reonima se razlikuje u zavisnosti od površina po reonima, gustine saobraćaja, administrativno poslovnih kapaciteta. Posebna kategorija su naseljena mjesta (Ostros i Virpazar), koja imaju manje površine gdje smo zbog udaljenosti, u cilju smanjenja troškova objedinili poslove ručnog čišćenja i pročišćavanja javnih površina.

 

Odvoz otpada sa javnih površina

Odvoz otpada sa javnih površina podrazumijeva odlaganje u posude i prevoz otpada sakupljenog iz kanti i korpica za odpadke kao i odbačenog otpada sa javnih površina(trotoari, pješačke staze, uređene zelene površine). Ovi poslovi se obavljaju svakodnevno tokom cijele kalendarske godine.

 

RJ Čistoća koja obavlja poslove održavanja čistoće, sakupljanja i transporta otpada za obavljanje ove djelatnosti raspolaže kontejnerima od 1,1m³ i 7m³, koji su raspoređeni na prostoru opštine, na definisanim lokacijama a svaka izmjena i određivanje nove lokacije podliježe dobijanju saglasnosti od nadležnog sekretarijata lokalne uprave.

U vansezoni:

  • na području grada dva puta dnevno (prije i poslije podne)
  • u prigradskim naseljima jednom dnevno.

U turističkoj sezoni:

  • pražnjenje kontejnera i odvoz - dva puta dnevno (prije i poslije podne).

Broj kontejnera na određenim lokacijama varira u zavisnosti od količine otpada koja se u njima odlaže. Stoga, povećan broj korisnika usluga u toku turističke sezone, zahtijeva postavljanje većeg broja kontejnera u vikend naseljima.

 

DEZINFEKCIJA POSUDA ZA ODLAGANJE OTPADA

Dezinfekcija posuda za odlaganje otpada vršiće se dezinfekcionim sredstvima i specijalnim vozilom za tu namjenu(vozilo za pranje i dezinfekciju kontejnera). Shodno Odluci o komunalnom uređenju grada u članu 47. propisana je dinamika obavljanja ovog posla :

  • Zimski period 01.10. – 30.04.2015. - 2 tretiranja
  • Ljetnji period 01.05. - 30.09.2015. - 6 tretiranja

 

Odvoz otpada u dogovorenim terminima

Shodno Odluci o komunalnom uređenju grada, kućni otpad se iznosi u određenim vremenskim intervalima i određenim danima.