RJ Građevinsko zanatski poslovi

RJ Građevinski poslovi pruža usluge:

a) iz domena svoje nadležnosti drugim sektorima u Društvu,

b) vodi investicije na nivou Društva,

c) vodi poslove prema trećim licima,

d) izvršava Rješenja Komunalne policije iz svoje nadležnosti.

Poslovi vezani za pružanje usluga sektorima u Društvu:

 • radovi na Zelenoj i Kamionskoj pijaci, kao i uređivanje sezonskih pijaca –Čanj, Sutomore,
 • radovi na tekućem održavanju Autobuske stanice,
 • radovi na tekućem održavanju objekta Mehanizacije,
 • radovi na održavanju Upravne zgrade,
 • radovi na održavanju objekta u Rasadniku,
 • radovi na održavanju objekta u Kapeli,
 • radovi na izradi reciklažnih dvorišta i „zelenih ostrva“,
 • radovi na farbanju zidova na javnim površinama,
 • radovi na farbanju stubova javne rasvjete,
 • radovi na farbanju zaštitnih ograda i održavanju istih,
 • radovi na održavanju sistema za zalivanje zelenih površina,
 • izrada novih sistema (Bar i Virpazar),
 • održavanje parkovskih klupa,
 • farbarski radovi u ulazima i zgradama gdje imamo potpisan Ugovor o održavanju,
 • izvršavanje radova po Rješenjima Komunalne policije.