Vijesti

Grabuljanje lista sa travnjaka i pješačkih staza u ulici Maršala Tita.

Redovni poslovi na metlanju i pročišćavanju terena na šetalištu u Baru i oko dvorca Kralja Nikole.

ponedjeljak, 18 novembar 2019 20:29

Uklanjanje opalog lišća

Izvvršeno grabuljanje lista duž ulice, bulevara i na razdjelnim ostrvima, travnjaka i pločnika pored Doma kulture.
Orezivanje rastinja pored Doma revolucije.

Ulica Rista Lekića,Bulevar dinastije Petrovića, ulica Maršala Tita

Nakon prijave građana u najkraćem roku riješen je problem krađe poklopaca na stubovima javne rasvjete

RJ Gradsko zelenilo izvršila je uklanjanje opalog lišća na Bulevaru dinastije Petrovića i u ulici Rista Lekića.